Rehabilitacja pooperacyjnayjna

Rehabilitacja po zabiegu operacyjnym jest specjalnym programem rehabilitacji gdzie terapeuta zaleca wykonywanie różnych ćwiczeń aktywnych i pasywnych. Rehabilitacja pooperacyjna składa się z terapii manualnej i fizykoterapia.

Czas, w jakim pacjent odzyskuje pełną sprawność zależą od: ·rodzaju urazu, sprawności fizycznej pacjenta, wieku pacjenta oraz obszar ciała, na jakim dokonano interwencji chirurgicznej.

Czasy odzyskiwania zależy od czynników takich jak rodzaj wykonywanej operacji, budowy ciała pacjenta, wieku pacjenta i obszaru.

Proces rehabilitacji zaczynamy od pierwszego dnia po operacji i składa się z 4 etapów:

Pierwszy etap – kontrola bólu i stanu zapalnego

Na tym etapie wykorzystujemy zabiegi fizykoterapii w celu zmniejszenia bólu. Kluczowym zabiegiem na tym etapie jest krioterapia, terapia TECAR (w trybie atermiczny, bez udziału ciepła) w celu zmniejszenia ewentualnego krwiaka oraz laseroterapia wysokoenergetyczna w celu zmniejszenia bólu i przyspieszenia procesów regeneracyjnych.

Druga faza – odzyskanie zakresu ruchu.

Poprzez zastosowanie technik mobilizacji w trakcie kinezyterapii pacjent stopniowo odzyskuje ruchomość w stawach. Wykorzystujemy także elektrostymulację, aby jak najkrótszym czasie wzmocnić mięśnie.

Etap trzeci – stopniowe odzyskanie siły mięśniowej.

Wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia izometryczne – bez ruchu stawu, tylko skurcze mięśni.

Faza czwarta – zwiększanie siły i masy mięśniowej

Wykonujemy różnego rodzaju ćwiczenia izotoniczne – rytmiczne wydłużanie i kurczeniu mięśni, które są cały czas napięte, ćwiczenia te służą zwiększeniu siły i masy mięśni, a także zwiększają ich wytrzymałość. Jest to główny etap rehabilitacji ruchowej po operacji. Może być realizowany przy użyciu gum do ćwiczeń lub specjalistycznego sprzętu.

Każda operacja, interwencja chirurgiczna, niesie za sobą odpowiedni czas rekonwalescencji w dojściu pacjenta do stanu sprzed zabiegu. Czas ten zależy przede wszystkim od zastosowanej rehabilitacji po operacji. Bardzo ważna jest współpraca terapeuty przeprowadzającego rehabilitację z lekarzem, który wykonał operację.