Rehabilitacja proprioreceptoryczna

Propriocepcja – (kinestezja, zmysł kinestetyczny, czucie głębokie) – zmysł orientacji ułożenia części własnego ciała. Receptory tego zmysłu (proprioreceptory) ulokowane są w mięśniach i ścięgnach. Dostarczają mózgowi informacji o napięciu mięśniowym. Dzięki temu zmysłowi wiemy, jak ułożone są nasze kończyny bez patrzenia na nie.

Jeśli działanie tego systemu jest w jakiś sposób zachwiane to podczas chodzenia lub podczas ruchu (szczególnie w szybkim ruchu np. podczas sportu), gdzie system działa analogicznie, bardzo szybko i precyzyjnie, może dojść do urazu, spowodowanego niewłaściwym ułożeniem ciała.

Poprzez rehabilitację proprioreceptoryczną możemy wpływać na system i dokonywać zmian, które modyfikują cały system i pozwalają nam na prawidłowe jego działanie, co z kolei pozwala nam uniknąć urazów i kontuzji.