Rehabilitacja sportowców

Rehabilitacja sportowa jest to zestaw czynności rehabilitacyjnych, które wykonujemy w konsekwencji urazów podczas zajęć wykonywania różnych zajęć sportowych. Sportowiec może być podatny na urazy i wypadki endogenne z przyczyn takich jak: zniekształcenia, zły ruch, przeciążenie treningowe a także egzogenne: urazy związane z czynnikami zewnętrznymi, sporty kontaktowe takie jak koszykówka, piłka nożna.

Urazy spowodowane tymi czynnikami dzielimy na:

  • Micro urazy – obejmujące struktury powierzchniowe, jak zapalenie ścięgien, przykurcze mięśniowe
  • Makro urazy – obejmujące głębokie struktury jak urazy wiązadeł, chrząstek, złamania

Pod koniec rehabilitacji sportowej, posunięciu urazu wywołanego sportem, zawodnik nie może od razu wrócić do normalnego trybu treningowego, ponieważ grozić to będzie kolejnym, podobnym urazem. Należy bardzo dokładnie przeanalizować przyczyny urazu i dobrać programu przygotowania i powrotu do treningu.

Ważnym elementem jest analiza i ewentualna korekta postawy, która jest wynikiem osobistej adaptacji na bodźce tzw. środowiskowe. Każda osoba posiada zestaw własnych struktur fizycznych, które został wypracowane i nabyte w naszym życiu oraz zależne od wielu czynników takich jak: nasza postawa podczas siedzenia, sposób, w jaki śpimy, praca, sport, materac, na którym śpimy, buty, które nosimy. Wszystkie te elementy kształtują naszą postawę.

Poza ww. elementami istotną rolę odgrywa aspekt emocjonalny, zmiana postawa może być również związana z czynnikiem psychologiczno–emocjonalnym.

Kręgosłup człowieka składa się z 24 ruchomych kości. Posiada on dużą zdolność do adaptacji i ulega zmianie ze względu na nasza postawę. Gimnastyka i korekcja postawy jest to zabieg, który ma na celu przywrócenie równowagi łańcuchów mięśniowych ludzkiego ciała.

Młodzież i dzieci z powodu coraz mniejszej aktywności ruchowej rozwijają nieprawidłowe postawy ciała. Powstanie nieprawidłowej postawy, do których możemy zaliczyć m.in. koślawość stóp, plecy wklęsło – wypukłe, klatkę lejkowatą może prowadzić do przeciążeń układu ruchu.

Gimnastyka korekcyjna oprócz korygowania zaistniałych już nieprawidłowości powinna być szeroko stosowana, jako profilaktyka zaburzeń prawidłowej postawy.

Korekcja zachodzi poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia.