Leczenie bólu

Ból został zdefiniowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (IASP), jako “nieprzyjemne doświadczenie zmysłowe i emocjonalne związane z uszkodzeniem tkanek. Ból ma różne aspekty i jest spowodowany przez różne czynniki, tj. czuciowy (spowodowany urazem) oraz psychologiczny (zapamiętanie urazu).

Ostry ból jest zazwyczaj leczony farmakologicznie oraz przy użyciu fizjoterapii, podczas której przewlekły ból wymaga konkretnych działań fizjoterapeuty mających na celu zmniejszenie bólu bez stymulacji źródła urazu.

Aby uporać się z tego typu schorzeniami wykorzystuje się następujące terapie: