Cennik

Konsultacja i pierwsza terapia

110 zł

Sesja terapeutyczna

110 zł / 60 min

Masaż częściowy

80 zł / 30 min

Ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy

110 zł

Wizyta domowa

140 zł

70 zł / 30 min

Fizykoterapia

Pakiet Fizykoterapia
10 x 1 zabiegi 140 zł
10 x 2 zabiegi 200 zł

Konsultacja i pierwsza terapia 110 zł
Sesja terapeutyczna – Terapia Manualna 110 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Laser Terapia 110 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Doctor Tecar Terapia 110 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Masaż 110 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Kinesiotape 110 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Igłoterapia (Dry Needling) 110 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Graston Technique 110 zł / 60 min
Masaż częściowy 80 zł / 30 min
Ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy 110 zł
Wizyta domowa 140 zł
Laser wysokoenergetyczny Exand 25 W 30 zł / 15 min
Doctor Tecar Terapia 70 zł / 30 min
Fizykoterapia – Prądy diadynamiczne – Tens pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Prądy interferencyjne pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Jonoforeza pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Magnetoterapia pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Ultradźwięki pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Laseroterapia wysoko energetyczny pakiet fizykoterapia*

*Pakiet Fizykoterapia

10 x 1 zabiegi 100 zł

10 x 2 zabiegi 180 zł