Cennik

Konsultacja i pierwsza terapia

80 zł

Sesja terapeutyczna

80 zł / 60 min

Masaż częściowy

40 zł / 30 min

Ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy

70 zł

Wizyta domowa

100 zł
50 zł / 30 min

Fizykoterapia

Pakiet Fizykoterapia
10 x 1 zabiegi 100 zł
10 x 2 zabiegi 180 zł

Konsultacja i pierwsza terapia 50 zł
Sesja terapeutyczna – Terapia Manualna 80 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Laser Terapia 80 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Doctor Tecar Terapia 80 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Masaż 80 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Kinesiotape 80 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Igłoterapia (Dry Needling) 80 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Graston Technique 80 zł / 60 min
Masaż częściowy 40 zł / 30 min
Ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy 70 zł
Wizyta domowa 100 zł
Laser wysokoenergetyczny Exand 25 W 20 zł / 15 min
Doctor Tecar Terapia 50 zł / 30 min
Fizykoterapia – Prądy diadynamiczne – Tens pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Prądy interferencyjne pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Jonoforeza pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Magnetoterapia pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Ultradźwięki pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Laseroterapia wysoko energetyczny pakiet fizykoterapia*

*Pakiet Fizykoterapia

10 x 1 zabiegi 100 zł

10 x 2 zabiegi 180 zł