Cennik

Konsultacja i pierwsza terapia

90 zł

Sesja terapeutyczna

90 zł / 60 min

Masaż częściowy

50 zł / 30 min

Ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy

90 zł

Wizyta domowa

120 zł

50 zł / 30 min

Fizykoterapia

Pakiet Fizykoterapia
10 x 1 zabiegi 100 zł
10 x 2 zabiegi 180 zł

Konsultacja i pierwsza terapia 90 zł
Sesja terapeutyczna – Terapia Manualna 90 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Laser Terapia 90 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Doctor Tecar Terapia 90 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Masaż 90 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Kinesiotape 90 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Igłoterapia (Dry Needling) 90 zł / 60 min
Sesja terapeutyczna – Graston Technique 90 zł / 60 min
Masaż częściowy 50 zł / 30 min
Ćwiczeń kształtujących nawyk prawidłowej postawy 90 zł
Wizyta domowa 120 zł
Laser wysokoenergetyczny Exand 25 W 20 zł / 15 min
Doctor Tecar Terapia 50 zł / 30 min
Fizykoterapia – Prądy diadynamiczne – Tens pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Prądy interferencyjne pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Jonoforeza pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Magnetoterapia pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Ultradźwięki pakiet fizykoterapia*
Fizykoterapia – Laseroterapia wysoko energetyczny pakiet fizykoterapia*

*Pakiet Fizykoterapia

10 x 1 zabiegi 100 zł

10 x 2 zabiegi 180 zł